Tích cực triển khai công tác bảo tồn Hoàng thành Thăng Long

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 13/9, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Unesco, ông Kishore Rao đã tới thị sát Hoàng thành Thăng Long nhân dịp sang Việt Nam dự kỷ niệm 40 năm thực hiện công ước Unesco. Ông nhận xét: “Sau khi thăm một vài hố thám sát và nhận thấy Trung tâm đã có những cố gắng vượt bậc trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản".

Hiện, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đang tích cực triển khai công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản thông qua dự án tài trợ của Quỹ tín thác Nhật Bản.