Tiếp tục cứu trợ cho người dân ở các tỉnh miền Trung sau bão

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đến thời điểm này, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và các Hội quốc gia tại Việt Nam khẩn trương vận chuyển lương thực, nước uống tới nhân dân các vùng bị bão lũ.

KTĐT - Đến thời điểm này, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và các Hội quốc gia tại Việt Nam khẩn trương vận chuyển lương thực, nước uống tới nhân dân các vùng bị bão lũ.

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam ngày 6/11, đã chuyển 800 thùng hàng gia đình, 50 tấn gạo, 400 bồn nước và 350 triệu đồng tới người dân các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định bị thiệt hại nặng nề do bão số 11 vừa qua.

Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cũng vận động, quyên góp trong toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cùng các tầng lớp nhân dân để kịp thời cứu trợ hàng hóa trị giá 400 triệu đồng cho nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; cứu trợ hàng hóa cho nhân dân Phú Yên, Bình Định số hàng hóa trị giá 300 triệu đồng/tỉnh.

Đến thời điểm này, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và các Hội quốc gia tại Việt Nam khẩn trương vận chuyển lương thực, nước uống tới nhân dân các vùng bị bão lũ.

Sau khi bão số 9 (bão Ketsana) xảy ra, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Hiệp hội Chữ thập Đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã ra lời kêu gọi quốc tế ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Đến nay, nhiều quốc gia, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ hơn 100 tỷ đồng./