Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp KHCN thực hiện cơ chế tự chủ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển DN khoa học và công nghệ (KHCN) và tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển DN KHCN và tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để phù hợp với tình hình phát triển DN KHCN và quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức KHCN công lập giai đoạn mới.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển DN KHCN và tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm với mục tiêu hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 DN KHCN; thành lập 100 cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KHCN, trong đó tập trung chủ yếu tại các viện nghiên cứu, trường đại học.

Đồng thời hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ chức, DN, các nhóm nghiên cứu mạnh được ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KHCN tại các cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KHCN. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 5.000 lượt đối tượng thành lập DN KHCN và các đối tượng có liên quan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần