DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết “tam nông”

14-03-2014 18:13
Kinhtedothi - Sáng 14/3, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết “tam nông” nêu rõ: Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp vẫn liên tục phát triển. Theo đó, sản lượng nhiều loại nông sản hàng hóa tăng mạnh, chất lượng tăng dần, không chỉ đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong nước mà xuất khẩu cũng tăng mạnh, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho nông dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh TTXVN

Cụ thể, trong giai đoạn 2009-2013: GDP nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 2,9%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 15,2%, năm 2013 đạt khoảng 27,5 tỷ USD.

Bên cạnh đó, đời sống của nông dân được nâng cao nhanh hơn, thu nhập bình quân của dân nông thôn năm 2013 ước đạt khoảng gần 20 triệu đồng/năm, gấp 2,18 lần so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

Điều đáng phấn khởi là, chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi thay đổi nhanh chóng theo hướng khang trang, văn minh hơn. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được cải thiện nhanh. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững.

Tuy nhiên, thực tiễn “tam nông” cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết như: Tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại; nông nghiệp vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, chưa bền vững. Chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của nhiều loại sản phẩm cũng như thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn còn thấp. Nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo còn cao, lao động nông thôn chậm được đào tạo, tỷ lệ thiếu việc làm cao, năng suất lao động thấp. Nông dân chưa thực sự phát huy vai trò là “chủ thể” trong quá trình phát triển…

Do vậy, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xác định: Bên cạnh công tác tuyên tuyền, cần thực hiện CNH-HĐH gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH nông thôn gắn với phát triển đô thị. Đặc biệt, cần đổi mới cơ chế chính sách, huy động các nguồn lực đa dạng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Tại buổi làm việc, tập thể Bộ Chính trị, các cơ quan liên quan đã thảo luận, cho ý kiến về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo để tiếp tục thực hiện Nghị quyết đến năm 2020. Bộ Chính trị khẳng định việc Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) ban hành Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là rất cần thiết, đúng đắn và có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cơ bản tán thành, nhất trí với các chủ trương, giải pháp chủ yếu đã nêu.

Tổng Bí thư lưu ý: Các cấp ủy, chính quyền cần xác định rõ và tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn. Nhất là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với từng vùng, miền, địa phương để phát huy tối đa lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp.

Bên cạnh đó, cần hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, giữ gìn, bảo đảm môi trường sinh thái…

Đối với các cấp, các ngành, Tổng Bí thư yêu cầu cần khẩn trương ban hành và hướng dẫn đầy đủ, đồng bộ các cơ chế, chính sách đã được nêu trong Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ; tiếp tục điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với thực tiễn, nhất là chính sách đất đai, chính sách đầu tư, chính sách thuế, bảo hiểm, đào tạo nghề cho nông dân, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tìm mọi cách huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Về xây dựng nông thôn mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là chủ trương tốt, được lòng dân và đang thành phong trào, cần tiếp tục kiên trì thực hiện.

Bộ Chính trị thống nhất sẽ ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

TAG: