Thành phố Hà Nội:

Tiếp tục tổ chức hai Giải báo chí về xây dựng Đảng, phát triển văn hóa

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành hai Kế hoạch về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V - năm 2022.

Theo đó, danh nghĩa tổ chức 2 Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội và Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, lần thứ V- năm 2022 là Thành ủy Hà Nội; cơ quan thường trực giải là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Giải báo về xây dựng Đảng bổ sung thêm 3 thể loại giải

Theo Kế hoạch số 89-KH/TU của Thành ủy, Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội; trao cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức thực hiện giải.

Các tập thể đạt giải đồng hạng xuất sắc Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ IV- năm 2021
Các tập thể đạt giải đồng hạng xuất sắc Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ IV- năm 2021

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 16/12/2021 đến ngày 5/12/20227. Thời gian nhận tác phẩm tham dự giải: Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 6/12/2022 (theo dấu bưu điện).

Vòng sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành từ ngày 7/12 đến 22/12/2022. Vòng chung khảo tác phẩm báo chí tiến hành từ ngày 23/12/2022 đến ngày 09/1/2023.

Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội quyết định tác phẩm đoạt giải và các đơn vị được khen thưởng. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các giải theo cơ cấu giải thưởng.

Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V - năm 2022 dự kiến được tổ chức trong tháng 3/2023 nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2023).

Về giải thưởng: Có 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V - năm 2022 bổ sung 3 giải có giá trị và hình thức khen thưởng tương ứng với giải C: 1 giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; 1 giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 1 giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về các cơ quan báo chí: Có 2 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu.

Việc tổ chức giải nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các Nghị quyết của T.Ư, Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”, chủ đề công tác thành phố năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Đồng thời, thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng do Ban Tổ chức T.Ư phối hợp tổ chức.

Ngày 10/8 là hạn cuối nhận bài dự thi Giải báo chí về phát triển văn hóa

Theo Kế hoạch số 88-KH/TU của Thành ủy, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các nội dung: Chủ trương của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021

 Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 2202-2022 của Thành ủy về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” gắn với việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử của thành phố.

 Phản ánh gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Những khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa Thủ đô và việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử của thành phố.

 Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu trong hoạt động tuyên truyền về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; trao cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức thực hiện giải.

 Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 16/11/2021 đến 10/8/2022. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 11/8/2022 (theo dấu bưu điện).

 Vòng Sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành từ ngày 12/8 đến 26/8/2022. Vòng chung khảo tác phẩm báo chí tiến hành từ ngày 27/8 đến 9/9/2022.

Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải quyết định tác phẩm đoạt giải và các đơn vị được khen thưởng. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các giải: Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích theo cơ cấu giải thưởng.

Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022 dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2022 nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Về số lượng giải thưởng: Có 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích. Có 2 giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu.

Giải nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh góp phần tích cực trong việc vun đắp những giá trị văn hóa truyền thống, hạn chế những tiêu cực phát sinh, phát huy những yếu tố tích cực mới; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào của người Hà Nội, từng bước củng cố, hoàn thiện và phát triển các giá trị văn hóa…