Tiếp tục tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL vừa gửi văn bản đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư tiếp tục bố trí kinh phí để Sở VHTT&DL địa phương triển khai tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn.

Qua đó, các địa phương lựa chọn di sản tiêu biểu để lập hồ sơ khoa học, đề nghị đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đối với những di sản đã được đưa vào danh mục này, Bộ yêu cầu khẩn trương lập và triển khai dự án bảo tồn và phát huy giá trị, tập trung vào 2 nội dung cơ bản là truyền dạy kỹ năng, bí quyết và quảng bá, giới thiệu giá trị di sản.