Tiếp tục tuyên truyền pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

Văn Trọng - Công Dùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp của TP Hà Nội đã có bước chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn Thủ đô.