DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tiếp tục xả tràn hồ chứa xung yếu tích nước cao

Lâm Nguyễn
04-09-2016 14:50
Kinhtedothi - Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy lợi trưa 4/9, các hồ chứa thuộc khu vực miền núi phía Bắc hầu hết có mực nước thấp, đạt từ 65 - 85% dung tích thiết kế.
Riêng các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt từ 20 - 50% dung tích thiết kế. Hiện có 20 hồ chứa xung yếu trong mùa mưa lũ đang tích nước cao là: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang); Ghềnh Chè, Hố Chuối, Khuôn Nanh (Thái Nguyên); Khuôn Thần, Làng Thum, Bàu Lày, Trại Muối, Khe Đặng, Khe Chão, Chồng Chềnh, Đồng Man (Bắc Giang); Khe Chè, Khe Táu, Dân Tiến (Quảng Ninh); Vĩnh Thành, Làng Hà, Gia Khau (Vĩnh Phúc); Vinh Quang, Mậu Lâm (Thanh Hóa). 

Nhìn chung, các hồ chứa thủy lợi hiện bảo đảm an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt. Tổng cục Thủy lợi yêu cầu các địa phương và chủ hồ tiếp tục tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình. 

Liên quan an toàn các hồ chứa thủy điện, ngày 4/9, trên toàn quốc có 6/155 hồ xả tràn do tích nước cao. Trong đó, khu vực Bắc Bộ có 4/52 hồ gồm: Lai Châu, Nậm Chiến 2, Nậm Mức, Nậm He. Khu vực Bắc Trung Bộ có 1/13 hồ là: Bá Thước 2. Khu vực Tây Nguyên có 1/56 hồ là: Ia Grai 3. 34 hồ ở những khu vực khác đang vận hành bình thường.

 
TAG: