DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tín dụng chính sách tại vùng khó khăn đạt hơn 38.000 tỷ đồng

23-11-2015 16:14
Kinhtedothi - Tính đến hết tháng 10/2015, tổng doanh số cho vay theo các chương trình tín dụng tại vùng khó khăn đạt trên 38.404 tỷ đồng.
Trong thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về xóa đói giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) đã tích cực triển khai Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.
Tín dụng chính sách tại vùng khó khăn đạt hơn 38.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.
Tín dụng chính sách tại vùng khó khăn đạt hơn 38.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.
Tính đến hết tháng 10/2015, tổng doanh số cho vay theo các chương trình tín dụng tại vùng khó khăn đạt trên 38.404 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được vay tối đa 30 triệu đồng/hộ không phải đảm bảo tiền vay và tối đa 100 triệu đồng/hộ có đảm bảo tiền vay, lãi suất cho vay là 9,0%/năm. Đối tượng được xem xét, vay vốn theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg là các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo (bao gồm cả hộ gia đình làm kinh tế trang trại) thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.

Tính đến 31/10/2015, đã có khoảng 1.776.000 lượt khách hàng được vay vốn theo chương trình tín dụng này với tổng doanh số đạt 37.401 tỷ đồng; trên 677.000 khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH với tổng dư nợ 15.237 tỷ đồng; nợ quá hạn chỉ chiếm 0,29% tổng dư nợ.

Theo chương trình tín dụng tại Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn được vay tối đa đến 100 triệu đồng (vay trên 30 triệu đồng phải có đảm bảo tiền vay), tổ chức kinh tế được vay tối đa đến 500 triệu đồng, lãi suất cho vay là 9,0%/năm.

Mục tiêu của chương trình tín dụng này là phát triển thương mại ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng đều giữa các vùng trong cả nước.

Tính đến 31/10, có gần 30.000 lượt khách hàng đã được vay vốn theo chương trình tín dụng này với tổng doanh số đạt 1.003 tỷ đồng; khoảng 8.400 khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH với tổng dư nợ 257 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 1,34% tổng dư nợ.

Việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg và Quyết định 92/2009/QĐ-TTg đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức thương mại tại vùng khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế và làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của vùng miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
TAG: