DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tinh thần liêm chính và hành động

Trần Hà
12-08-2021 07:03
Kinhtedothi - Chính phủ nhiệm kỳ mới với khí thế mới, động lực mới sẽ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm để kết quả năm sau cao hơn năm trước, nhiệm kỳ sau nỗ lực phấn đấu tốt hơn nhiệm kỳ trước.
Đó là vấn đề được nhấn mạnh tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà phiên họp đặt ra là quyết tâm xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ.
Có thể nói rằng, tinh thần của một Chính phủ liêm chính và hành động đã được thể hiện rất rõ trong những năm qua với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử. Đồng thời kiên quyết xóa lợi ích nhóm chi phối chính sách, nhìn vào thực trạng về "những giấy phép con", "những cây đinh dưới tấm thảm đỏ" để đổi mới, tháo gỡ những điểm nghẽn… Từ đó đã tạo ra những hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội.
Phiên họp do Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành cùng chủ trì. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phiên họp đầu tiên của một Chính phủ nhiệm kỳ mới diễn ra trong một thời điểm khi dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội là hiện hữu; sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, nhất là ở những vùng có dịch và những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch gặp nhiều khó khăn, thách thức.
Như người đứng đầu Chỉnh phủ đã nói, bất kỳ lúc nào và nhất là những lúc khó khăn, Chính phủ luôn thể hiện và khẳng định tinh thần đổi mới, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và DN, tất cả vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Tinh thần là nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm, chú trọng hiệu quả, không phô trương hình thức, xem người dân và DN là chủ thể, là trung tâm phục vụ.
Bởi thế, trong một thực tế ấy, người dân kỳ vọng Chính phủ nhiệm kỳ mới, đúng với tinh thần liêm chính, hành động và đổi mới sẽ có những quyết sách kịp thời, sáng tạo để không chỉ triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 5 năm tới, mà với cách tiếp cận mới, sẽ giải quyết thách thức hiện nay, tạo ra những đột phá mới.

Để đạt được những mục tiêu quan trọng đã đề ra trong một giai đoạn mới, trong những vấn đề được đặt ra thì việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” cả về thể chế và thực thi, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm được đặc biệt nhấn mạnh. Nhiều điểm nhấn, giải pháp đột phá đã được Chính phủ đề cập tới như đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ những tổ chức, cá nhân dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung...
Đặc biệt, trong các giải pháp được Chính phủ đề cập đến, có những vấn đề mới, nhưng quan điểm “những vấn đề đã chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện, những vấn đề chưa có quy định hoặc quy định không còn phù hợp với thực tiễn thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội”. Điều đó sẽ giải quyết được những vướng mắc trong thực tế hiện nay, tháo gỡ được những điểm nghẽn và cũng thể hiện tinh thần hành động.

Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức cũng là yêu cầu được đặt ra. Đồng thời, loại bỏ tư tưởng “bàn lùi”, “phòng thủ”', “che chắn”, giữ "an toàn" trong một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, công chức các cấp, sẽ thực sự thúc đẩy tinh thần đổi mới, liêm chính và hành động đã đặt ra.