TKV cần tái cơ cấu toàn diện, tập trung phát triển sản phẩm cốt lõi

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tập thể lãnh đạo, người lao động của TKV trong việc đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế mà TKV cần tập trung khắc phục có hiệu quả trong năm 2018 và trong thời gian tới như giảm thiểu tai nạn lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư, bảo vệ môi trường...
 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Theo Phó Thủ tướng, năm 2018 và các năm tới, TKV phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng Tập đoàn có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý. Cùng với đó, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu than sản xuất trong nước cho các ngành kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tập đoàn cũng cần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, vừa bảo đảm lợi ích của chủ sở hữu, vừa bảo đảm lợi ích của người lao động và cộng đồng nhằm phát triển bền vững.

Để thực hiện tốt các yêu cầu trên, Phó Thủ tướng đề nghị TKV cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Tập đoàn tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. “Tập đoàn cần tập trung xác định rõ các ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm chính để tập trung phát triển; từ đó tái cơ cấu lại công ty mẹ, các công ty con, trọng tâm là cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên. Trên cơ sở đó, tập trung tái cấu trúc đầu tư, ưu tiên nguồn lực để phát triển sản xuất các sản phẩm có lợi thế, có sức cạnh tranh trên cơ sở đầu tư vốn, khoa học công nghệ, đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Đồng thời, phải tăng cường kiểm soát quá trình đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng; đẩy mạnh tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp để giảm chi phí nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Tập đoàn chủ động kiến nghị để hoàn thiện cơ chế quản lý, có các giải pháp sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý điều hành; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, quản lý chi phí, quản lý tài nguyên; nâng cao hiệu quả quản lý lao động gắn với việc bố trí lao động phù hợp và gắn với tăng thu nhập của người lao động; chú trọng đào tạo, đào tạo lại để phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các khâu, quy trình sản xuất; có giải pháp xử lý dứt điểm các đơn vị, các dự án đầu tư kém hiệu quả.

Về sản xuất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu TKV sớm đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, đặc biệt là đáp ứng đủ than theo cam kết của các hộ sản xuất (đặc biệt là các nhà máy điện), góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn ưu tiên nguồn lực, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án đình trệ, chậm tiến độ.

“TKV cần chủ động huy động nguồn lực, đầu tư đổi mới công nghệ để chế biến, chế biến sâu các loại khoáng sản như titan, đất hiếm, quặng sắt, cùng với đó là xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm huy động nguồn lực trong và ngoài nước để triển khai các dự án được giao”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình đầu tư, khai thác, chế biến than, khoáng sản; thực hiện các giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn lao động trong tất cả các khâu, các công đoạn sản xuất. “Đây là vấn đề không thể chủ quan, đặc biệt với ngành khai thác than, khoáng sản khi điều kiện khai thác ngày càng khắc nghiệt. Ngay cả trong điều kiện có công nghệ tốt, thì vẫn là ngành rủi ro cao”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, TKV cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh khoáng sản. Gắn bảo vệ môi trường với cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác. “TKV phải đóng vai trò gương mẫu, dẫn dắt tất cả các doanh nghiệp khai khoáng về việc bảo vệ môi trường; coi bảo vệ môi trường là yêu cầu hàng đầu trong sản xuất; gắn bảo vệ với cải tạo, phục hồi môi trường, trồng cây phủ xanh các khu vực bãi thải đã kết thúc, nghiên cứu kết hợp trồng cây phủ xanh cải tạo phục hồi môi trường với lấy gỗ chống lò và phát triển kinh tế rừng”, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Nhiệm vụ tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý, khai thác, kinh doanh than, khoáng sản cũng được Phó Thủ tướng nhấn mạnh với Tập đoàn. Theo đó, TKV cần tăng cường hợp tác, phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan tại địa phương có dự ánđể triển khai tốt việc quản lý ranh giới mỏ, quản lý khai thác, vận chuyển và kinh doanh than, khoáng sản… Đồng thời thực hiện tốt các chương trình, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu, bảo đảm sự phát triển hài hoà trên địa bàn.

“Người dân tại vùng dự án phải được hưởng lợi trước tiên. Doanh nghiệp phải dành sự quan tâm đầy đủ, trách nhiệm trong việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của người dân”, Phó Thủ tướng nói.

Đề nghị UBND tỉnh, đặc biệt là Quảng Ninh, Gia Lai, Lâm Đồng…(và UBND các tỉnh có dự án khai thác than, khoáng sản) phối hợp chặt chẽ hơn nữa với TKV, một mặt quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho khu vực khai thác mỏ, đồng thời giám sát bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu TKV chú trọng chăm lo công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài; cải thiện điều kiện làm việc, từng bước nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động.

“Kế thừa lịch sử 185 năm khai thác và truyền thống hơn 80 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, TKV cần phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2017 và những năm trước đó để triển khai thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018”, Phó Thủ tướng nói.