Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Chia sẻ

KTĐT - Theo Đề án tổ chức, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng sẽ tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại địa phương...

KTĐT - Theo Đề án tổ chức, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng sẽ tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại địa phương; tổ chức gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với Đảng, với Cách mạng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hành hương về cội nguồn, thăm lại các di tích của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam các thời kỳ.

Theo Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cấp Nhà nước làm Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm trên sẽ được tổ chức với danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN).
 
Thời gian diễn ra lễ kỷ niệm là từ 9h đến 10h30 ngày 17/11/2010, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước đó, đoàn đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQVN sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Đài Liệt sĩ.
 
Tổ chức tổng kết các cuộc vận động ở địa phương
 
Theo Đề án tổ chức, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng sẽ tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại địa phương; tổ chức gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với Đảng, với Cách mạng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hành hương về cội nguồn, thăm lại các di tích của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam các thời kỳ.

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tổng kết 15 năm cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", 10 năm cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" phong trào thi đua yêu nước đặc biệt do Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với tổng kết thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2010.
 

Ngày 18/11/1930, Đảng ta đã ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh. Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành tên chung cho nhiều hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc được thành lập trong những giai đoạn cách mạng khác nhau. Từ đó, ngày 18/11 trở thành Ngày truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kinh tế đô thị cuối tuần