Tòa án nhân dân tối cao thông tin chính thức về 3 cơ sở nhà đất

Theo Công lý
Chia sẻ Zalo

Việc không bán 3 cơ sở nhà đất do Tòa án nhân dân tối cao đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, không phải là Thủ tướng “bác” đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao như một số bài báo đã nêu.

Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh về nội dung đăng trên một số báo điện tử, cụ thể: Các bài viết “Thủ tướng Chính phủ bác đề xuất bán 3 cơ sở đất vàng của Tòa án nhân dân tối cao ở Hà Nội”, “Thủ tướng yêu cầu không bán trụ sở cũ Tòa án nhân dân tối cao để lấy tiền xây trụ sở mới, “Không bán trụ sở Toà án nhân dân tối cao lấy tiền xây trụ sở mới”…

Trụ sở 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: CTV

Người phát ngôn, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao thông tin chính thức nội dung này như sau:

Tại Công văn số 369/TANDTC-KHTC ngày 16/12/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị “việc bán đấu giá một số tài sản dôi dư nhất là cơ sở 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội với giá thấp sẽ gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước nên đề nghị bàn giao cho Chính phủ quản lý, sử dụng hoặc bố trí cho cơ quan nhà nước khác có nhu cầu”.

Tại Báo cáo số 126/TANDTC-KHTC ngày 26/5/2020 của Tòa án nhân dân tối cao gửi Thủ tướng Chính phủ về “phương án xử lý các cơ sở nhà đất của Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hà Nội…”, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất với Thủ tướng Chính phủ bàn giao 3 cơ sở nhà đất tại 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, số 2 Văn Phú, số 2A Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội cho Chính phủ quản lý, sử dụng hoặc bố trí cho cơ quan nhà nước có nhu cầu.

Tại Công văn số 6338/VPCP-CN ngày 4/8/2020 của Văn phòng Chính phủ gửi Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong đó nêu rõ:

"Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 7598/BTC-QLCS ngày 23/6/2020 và đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao không bán các cơ sở nhà đất tại: Số 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, số 2 Văn Phú, số 2A Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội…".

Đồng thời, Kết luận cũng đề nghị "Tòa án nhân dân tối cao thực hiện sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất và đề xuất phương án phù hợp theo quy định, gửi Bộ Tài chính; Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 3 cơ sở nhà, đất tại 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, số 2 Văn Phú, số 2A Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, việc không bán 3 cơ sở nhà đất nêu trên do Tòa án nhân dân tối cao đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; không phải là Thủ tướng “bác” đề xuất của Tòa án nhân dân tối cao như một số bài báo đã nêu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần