Toàn cảnh: Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XV

Công Thọ - Trần Long - Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/10, HĐND TP Hà Nội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 10 - kỳ họp bất thường xem xét một số nội dung quan trọng.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương…
  Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc co biết, tại kỳ họp này, để tạo điều kiện thuận lợi cho UBND Thành phố hoàn thiện thủ tục triển khai các dự án trên địa bàn và thúc đẩy việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản đảm bảo tiến độ, căn cứ thẩm quyền theo quy định, HĐND TP tập trung xem xét một số nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất: Phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND TP; Xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3). Sự điều chỉnh, bổ sung này là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy nhanh các dự án cần thiết đầu tư và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản để phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Với sự chủ động của các Ban HĐND và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các nội dung quyết nghị về chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn lần này đều được nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng phù hợp với khả năng của Thành phố và bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Thứ hai, HĐND tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Trong thời gian vừa qua thực hiện công tác cán bộ của Thành ủy, một số đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở các vị trí công tác mới; một số đồng chí được nghỉ công tác theo chế độ.
 Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khóa XV

Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khóa XV tiến hành trong thời gian một buổi sáng, các nội dung đòi hỏi phải được nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nghiên cứu, thảo luận và thông qua nghị quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất đóng góp quan trọng vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 - đợt 3

Tại Kỳ họp, với 87/87 số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 - đợt 3. 

Trước khi các đại biểu biểu quyết, báo cáo tại kỳ họp, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, từ đầu năm đến nay, HĐND TP đã có 2 đợt phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9). Theo đó, tổng mức kế hoạch vốn ngân sách TP năm 2019 sau điều chỉnh, bổ sung là 31.490,203 tỷ đồng (tăng 2.470,7 tỷ đồng so với kế hoạch vốn giao đầu năm). Trong quá trình thực hiện, một số dự án tiếp tục vướng mắc nên không có khả năng giải ngân hết số vốn theo kế hoạch đã giao; một số dự án có khả năng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (đợt 3) để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án triển khai thực hiện.

Cụ thể, đối với công tác phân bổ và giao kế hoạch vốn, đến nay TP đã phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 với tổng mức vốn là 47.388,093 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp TP là 31.490,203 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện là 15.897,89 tỷ đồng. Đối với chi đầu tư cấp TP, TP đã cân đối bố trí 15.648,396 tỷ đồng cho 223 dự án XDCB tập trung (gồm 137 dự án khởi công mới, số vốn 5.899,9 tỷ đồng; 86 dự án chuyển tiếp, số vốn 9.748,496 tỷ đồng); dự kiến 128/223 dự án hoàn thành bàn giao trong năm 2019.

Đối với tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án XDCB tập trung và giải ngân kế hoạch vốn 9 tháng năm 2019: Đã hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 126/137 dự án khởi công mới năm 2019; hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán đối với 98/137 dự án khởi công mới năm 2019; hoàn thành các thủ tục và khởi công xây dựng đối với 56 công trình; hoàn thành đưa vào sử dụng đối với 22/128 dự án dự kiến hoàn thành năm 2019.Giải ngân 9 tháng năm 2019, toàn TP thực hiện chi 16.111 tỷ đồng (đạt 35,87% kế hoạch giao đầu năm, 34% kế hoạch giao trong năm). Trong đó, chi XDCB tập trung cấp TP đã chi 4.560 tỷ đồng (đạt 29% kế hoạch vốn giao).

 Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Mạnh Quyền trình bày tờ trình

Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự kiến bố trí kế hoạch 2020: Đã hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết định đầu tư 37 dự án trong tổng số 105 dự án đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án đến 31/10/2018; 34 dự án các chủ đầu tư đang trình các Sở xây dựng chuyên ngành thẩm định.

Hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư 38 dự án trong tổng số 99 dự án cần hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư (3 dự án đã chuyển nguồn vốn đầu tư sang ngân sách cấp huyện); 14 dự án đã hoàn thành thủ tục thẩm định, để trình HĐND TP phê duyệt tại kỳ họp tháng 10/2019.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, sau khi rà soát, UBND TP đề xuất phươmg án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 với tổng kinh phí tăng thêm 24.000 triệu đồng. Cụ thể, đối với chi đầu tư XDCB tập trung cấp TP, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 56 dự án với tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh giảm 168.500 triệu đồng. Trong đó, điều chỉnh giảm vốn kế hoạch năm 2019 đã bố trí của 27 dự án với mức vốn giảm 1.459.500 triệu đồng. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn cho 29 dự án (9 dự án bổ sung danh mục kế vốn năm 2019; 20 dự án đã trong danh mục điều chỉnh tăng vốn) với tổng mức vốn tăng 1.291.000 triệu đồng.

Trong số 29 dự án điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn nêu trên, có 7 dự án lũy kế bố trí vốn vượt mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được duyệt và 1 dự án chưa trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đối với chi hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, tổng kế hoạch vốn tăng 192.500 triệu đồng. Về nguồn vốn cân đối, tổng nhu cầu bổ sung vốn năm 2019 theo phương án nêu trên là 1.493.500triệu đồng. 

Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ 31.490.203 triệu đồng lên thành 31.514.203 triệu đồng, tăng thêm 24.000 triệu đồng (tăng thêm 2.494.700 triệu đồng so với kế hoạch giao đầu năm); số dự án được bố trí vốn tăng từ 546 dự án lên thành 558 dự án (tăng thêm 12 dự án).

Sau khi Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố báo cáo thẩm tra, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 3).

Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

Tiếp đó, HĐND TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 với 87/87 tổng số đại biểu có mặt tán thành. Trong đó, phê duyệt chủ trương đầu tư 20 dự án (bao gồm 16 dự án nhóm B và 4 dự án trọng điểm nhóm C), tổng mức đầu tư dự kiến 4.704.092 triệu đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 1.676.313 triệu đồng.

 Các đại biểu bấm nút biểu quyết

Trong số 20 dự án nhóm B và nhóm C, có 11 dự án thuộc danh mục dự án tiếp tục hoàn thiện thủ tục để cập nhật, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (trong đó có 6 dự án được chia tách từ dự án Nâng cấp các công trình phục vụ SEA Games 31 và Xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm vận động viên cấp cao Hà Nội); 7 dự án lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư chỉ đạo thành phố (trong đó có 5 dự án do thành phố quản lý, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách cấp huyện); 1 dự án cầu 72-11 trên đường tỉnh 423 (huyện Quốc Oai và huyện Hoài Đức) thuộc nhóm cầu yếu, thực hiện theo chỉ đạo chung của UBND thành phố; 1 dự án mua sắm phương tiện, trang bị, công cụ hỗ trợ...

Danh mục 20 dự án HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư:

1. Xây dựng trụ sở làm việc Quận ủy, HĐND và UBND quận Cầu Giấy, tại ô đất ký hiệu D22 - Khu đô thị mới Cầu Giấy.

2. Mua sắm phương tiện, trang bị, công cụ hỗ trợ phòng, chống khủng bố và làm nhiệm vụ A2.

3. Cải tạo, nâng cấp công trình Sân điền kinh ngoài trời và hạ tầng kỹ thuật khuôn viên Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội phục vụ SEA Games 31 và PARA Games 11 năm 2021.

4. Cải tạo, nâng cấp công trình bể bơi, bể nhảy cầu phục vụ SEA Games 31 và PARA Games 11 năm 2021.

5. Cải tạo, nâng cấp công trình Cung điền kinh phục vụ SEA Games 31 và PARA Games 11 năm 2021.

6. Cải tạo, nâng cấp công trình Nhà tập kiếm, Judo, đá cầu phục vụ SEA Games 31 và PARA Games 11 năm 2021.

7. Cải tạo, nâng cấp công trình Sân vận động Hà Đông phục vụ SEA Games 31 và PARA Games 11 năm 2021.

8. Cải tạo, nâng cấp công trình Khu nhà tập luyện và thi đấu Bi sắt phục vụ SEA Games 31 và PARA Games 11 năm 2021.

9. Đầu tư xây dựng công trình cầu 72-II trên đường tỉnh 423.

10. Cầu đập tràn Quan Sơn, huyện Mỹ Đức.

11. Đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai

12. Đường tránh TL419 đi qua khu du lịch Chùa Hương (đoạn từ Đông Bình đến Bến xe Hội Xá), huyện Mỹ Đức.

13. Xây dựng đường gom phía Đông đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa bàn huyện Thường Tín, Phú Xuyên.

14. Xây dựng 02 tuyến đường gom dọc theo Quốc lộ 3 mới (đoạn từ nút giao giữa đường Vành đai 3 với đường Quốc lộ 3 mới) đến hết địa phận huyện Đông Anh.

15. Xây dựng tuyến đường nối từ trục Quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh.

16. Xây dựng tuyến đường nối từ cầu Hòa Bình đi Khu đô thị mới Nam Linh Đàm, huyện Thanh Trì.

17. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ giao đất ở cho 98 hộ dân tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.

18. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I

19. Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu thoát nước liên xã Hồng Hà, Hạ Mỗ, Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng.

20. Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu hạ lưu đê bao Liên Trì, huyện Đan Phượng.

Danh mục 02 dự án HĐND TP điều chỉnh chủ trương đầu tư:

1. Đường vành đai 3,5 (các đoạn Km 0+600 - Km 1+700); Km2+050 - Km2+ 550; Km 3+340 - Km 5+550), huyện Hoài Đức.

2. Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm.

HĐND TP bầu bổ sung 4 ủy viên UBND TP Hà Nội

Tại kỳ họp, HĐND TP đã thực hiện kiện toàn công tác nhân sự, miễn nhiệm đồng chí Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP do nghỉ chế độ.

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 6 đồng chí: Nguyên Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khuất Văn Thành, nguyên Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Huy Sáng do nghỉ chế độ; các đồng chí nguyên Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Nguyễn Hồng Thái, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Phạm Quý Tiên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải, nguyên Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Lê Ngọc Anh được điều động nhận công tác khác.

HĐND TP cũng bầu bổ sung Ủy viên UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với 4 đồng chí: Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Ngoại vụ và Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Việt Hà.

 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn bỏ phiếu bầu các các ủy viên UBND TP
Tập trung theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm kỳ họp thứ 10 - kỳ họp không thường kỳ HĐND TP khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này HĐND TP đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 2 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, đó là các nghị quyết về: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019- đợt 3; chủ trương đầu tư 22 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố. Đây là những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP, việc HĐND TP quyết nghị sớm các nội dung liên quan đến việc đầu tư vốn ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư công là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Thành phố sử dụng các nguồn lực đầu tư đảm bảo hiệu quả, thiết thực góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đáp ứng nhu cầu dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP đã thực hiện kiện toàn công tác nhân sự, miễn nhiệm đồng chí Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, Giám đốc Sở LĐTBXH, Giám đốc Sở Nội Vụ do nghỉ chế độ; các đồng chí nguyên Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô, Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ được điều động nhận công tác khác.

Căn cứ theo quy định của Luật, kỳ họp này HĐND TP bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ và Giám đốc Sở Tài chính.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: "Đây là những đồng chí cán bộ lãnh đạo trẻ nhưng đã được đào tạo, rèn luyện, trải qua các cương vị công tác khác nhau và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Chúng ta tin tưởng các đồng chí ở cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường và sự sáng tạo của mình để cùng với tập thể lãnh đạo UBND TP tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nghị quyết của TP trong năm 2019".

 Lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng các đại biểu vừa được miễn nhiệm, bầu bổ sung

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ kết thúc năm 2019, dự báo sẽ còn có những khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm rất cao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 và cho cả nhiệm kỳ. 

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị UBND TP tập trung chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 10 - HĐND Thành phố thông qua; Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp cơ sở và đơn vị liên quan làm tốt các khâu, các bước để các dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Đối với những nội dung trình HĐND TP xem xét, quyết định tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019, đề nghị UBND TP quan tâm chỉ đạo, rà soát, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định, nhất là đối với những nghị quyết quy phạm pháp luật.

Thường trực HĐND, UBND, MTTQ TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong các hoạt động khảo sát, giám sát và đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2019. Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND TP và các đại biểu HĐND TP tiếp tục tập trung theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TP và báo cáo HĐND TP tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần