Tồn kho 280.000 tấn đường

Chia sẻ

Kinhtedothi - Giá bán đường trắng loại I đã có thuế VAT tại kho nhà máy trên cả nước từ 12.300 - 12.800 đ/kg.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo Cục Chế biến Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối, lượng đường tồn tại kho các nhà máy tính đến ngày 15/9/2014 là 280.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 58.690 tấn.

Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/8/2014 đến 15/9/2014 là 92.000 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 10.000 tấn.

Tính đến ngày 15/9/2014 các nhà máy thuộc Công ty Cổ phần đường Nước Trong đã ép được 68.500 tấn mía, sản xuất được 7.140 tấn đường. So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép giảm 26.700 tấn, lượng đường giảm 1.160 tấn.

Giá bán đường trắng loại I đã có thuế VAT tại kho nhà máy trên cả nước cơ bản ổn định như tháng trước, từ 12.300 - 12.800 đ/kg.