Tồn kho thép giảm mạnh

Chia sẻ

KTĐT - Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 1/2013 đạt 360.000 tấn, giảm 9% (tương ứng 36.000 tấn) so với tháng trước, nhưng tăng 26% so với cùng kỳ năm 2012.

Bên cạnh đó, lượng thép tiêu thụ cùng thời điểm này đạt 360.000 tấn, tăng 2,2% (tương ứng 8.000 tấn) so với tháng trước và tăng 54% so với cùng kỳ năm 2012. Do đó, tồn kho thép thành phẩm tính đến đầu tháng 2/2013 là 330.000 tấn, giảm 1,1% so với cách đó một tháng và giảm 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái.