Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2016

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016" diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 14/10.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016 do T.Ư Hội Nông dân (HND) Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ NN & PTNT, Bộ Công thương tổ chức đúng dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập HND Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2016). Tới dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang cùng nhiều lãnh đạo Đảng, các Bộ, ngành T.Ư và TP Hà Nội.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Chương trình

63 nông dân tiêu biểu được trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016 là những nông dân điển hình trong 4 nhóm lĩnh vực, gồm: Sản xuất, kinh doanh giỏi; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia; có sáng kiến, phát minh mang tính khoa học đã được ứng dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, đóng góp to lớn của HND Việt Nam, hội viên HND và nông dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân”.

Chủ tịch nước yêu cầu HND Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT, các ban, bộ, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu các quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch T.Ư HND Việt Nam Lại Xuân Môn trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016 cho các nông dân tiêu biểu.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “Bảo tồn và phát triển làng nghề”, “Đào tạo nguồn nhân lực”, “Phát triển kinh tế hợp tác”... Chú trọng xây dựng và thực hiện các hương ước, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm, bài trừ các hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền các cấp cần triển khai các hoạt động thiết thực để đưa tiến bộ khoa học - công nghệ về khu vực nông thôn, tích cực hỗ trợ nông dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải phóng lao động thủ công. HND các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân, tạo điều kiện để nông dân tham gia và thụ hưởng thành quả của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.