Tổng Bí thư chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Theo Vietnamplus
Chia sẻ Zalo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lão thành cách mạng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chúc Tết. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chúc Tết. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi chúc Tết. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)  
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi chúc Tết. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chúc Tết. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chúc Tết. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lão thành cách mạng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lão thành cách mạng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)  
Các lãnh đạo, nguyên Đảng, Nhà nước tham dự buổi chúc Tết. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các lãnh đạo, nguyên Đảng, Nhà nước tham dự buổi chúc Tết. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần