Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Động lực, nguồn lực phát triển quan trọng là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước

Thiên Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, động lực, nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư cùng khoảng 2.000 đại biểu tham dự ở 64 điểm cầu trong cả nước.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Tổ chức thành viên đã thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên.
Sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư tổ chức, tại các cơ quan, đơn vị T.Ư của MTTQ Việt Nam và tổ chức Thành viên, người đứng đầu cấp ủy đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan; phối hợp với cấp ủy trong cơ quan triển khai việc xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ và kế hoạch thực hiện đến các chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đưa nội dung tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.
“Căn cứ vào vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, các Đảng đoàn, lãnh đạo mỗi tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan xây dựng Chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu cần đạt được, người chỉ đạo, người thực hiện với nhiều chương trình, đề án, dự án hết sức cụ thể, thiết thực... để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là "Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội"” - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, tại hội nghị, bên cạnh báo cáo trung tâm, đại biểu tham dự sẽ có cơ hội tham gia, đóng góp các ý kiến, trong đó có nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên thể hiện quyết tâm chính trị, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, hội nghị sẽ được lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc hội nghị.  Ảnh: TTXVN
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để thực hiện cho được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, không có cách nào khác là chúng ta phải phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định.
Tổng Bí thư nêu rõ, Văn kiện Đại hội đề ra yêu cầu "đổi mới tổ chức bộ máy", nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đủ mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ở cơ sở, địa bàn dân cư; bổ sung vào Văn kiện cuộc vận động lớn, trung tâm của Mặt trận: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đề ra nhiệm vụ "Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". 
Từ đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
“Động lực, nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: TTX)
Để làm được điều này, Tổng Bí thư yêu cầu, MTTQ Việt Nam cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên; phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng, nêu cao vai trò của từng cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện, hiệu quả hơn và động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch; phối hợp đề xuất, xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp phản ánh tới cấp ủy, chính quyền và trực tiếp đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị.
Ngoài ra, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp Nhân dân. Tạo mọi điều kiện thuận lợi và vận động, lôi cuốn để Nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Phát huy mọi nguồn lực, khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân... Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể có tâm huyết, trách nhiệm với công việc, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì sự phát triển chung của đất nước. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ hoạt động chuyên trách ở các cấp phải thật sự say mê với công việc, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết về các mặt, thường xuyên nêu gương, phải trở thành những tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng và Nhân dân được nhờ; tập hợp, phát huy tối đa vai trò, sự đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân, trong các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài...