Tổng hợp ý kiến của các đại biểu HĐND TP Hà Nội về các Tờ trình, báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện nội dung chương trình Kỳ họp, trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, để rút gọn chương trình, Thường trực HĐND TP đã gửi phiếu xin ý kiến thảo luận trước của các vị đại biểu HĐND TP về nội dung các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND TP và các cơ quan báo cáo, trình tại Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét 15 báo cáo và 18 Nghị quyết; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KTXH), an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách 8 tháng đầu năm, quyết định các giải pháp các tháng cuối năm 2021 và thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển KTXH, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện các cơ chế, chính sách của T.Ư và TP trong phòng, chống và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch cùng nhiều nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND TP.
Thực hiện nội dung chương trình Kỳ họp, trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, để rút gọn chương trình, Thường trực HĐND TP đã gửi phiếu xin ý kiến thảo luận trước của các vị đại biểu HĐND TP về nội dung các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND TP và các cơ quan báo cáo, trình tại Kỳ họp. Ngoài các nội dung đã nêu tại báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP, Thường trực HĐND TP đã nhận được 50 ý kiến của các vị đại biểu HĐND TP để UBND TP nghiên cứu tiếp thu, giải trình, bổ sung thêm thông tin cho đại biểu trước khi biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp. Cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung về các báo cáo, tờ trình

1. Nhiều ý kiến đại biểu tán thành với các nội dung báo cáo của Thường trực HĐND TP, Ủy ban MTTQ TP, Tòa án Nhân dân TP, Viện Kiểm sát Nhân dân TP; báo cáo, tờ trình của UBND TP; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP và cho rằng các báo cáo, tờ trình được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cô đọng, súc tích; chất lượng các báo cáo, tờ trình tốt đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND TP với UBND TP, Ủy ban MTTQ TP dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; sự chủ động, tích cực trong việc chuẩn bị nội dung của các sở, ngành TP với các Ban HĐND TP (12 đại biểu)

2. Các báo cáo, tờ trình của UBND TP đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Thành ủy và những mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND TP. Một số đại biểu đề nghị nhấn mạnh trong hoàn cảnh khó khăn, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng phát triển kinh tế - xã hội vẫn đạt được kết quả tích cực, một số mục tiêu, chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra; các nỗ lực chỉ đạo, điều hành của TP trong việc triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, ưu tiên dành nguồn lực để vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển KTXH, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Đây là kết quả sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, góp sức của cộng đồng DN và toàn thể người dân Thủ đô, sự quan tâm phối họp, giúp đỡ của các bộ, ngành T.Ư và các địa phương bạn với TP (9 đại biểu).

Các đại biểu cũng cơ bản nhất trí những khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để khắc phục trong thời gian tới được nêu trong các báo cáo (7 đại biểu).

3. Nhiều đại biểu đánh giá các báo cáo của Thường trực HĐND TP đã bao quát đầy đủ các nội dung, vấn đề, trong đó nêu bật được các hoạt động đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực của HĐND TP, Thường trực HĐND TP; chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng theo chỉ đạo của T.Ư, Thành ủy, trong đó đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 268 ngày 6/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND TP đã trình Thường trực HĐND TP xem xét, ban hành 3 Nghị quyết1 về chế độ chi đặc thù hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố (10 đại biểu).

II. Các nhóm vấn đề trao đổi, tham góp ý kiến

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu, Thường trực HĐND TP tổng hợp các vấn đề chính, có tính khái quát chung được các đại biểu quan tâm theo 4 nhóm lĩnh vực và đề nghị UBND TP báo cáo giải trình, bổ sung như sau:

A. Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế

1. Quản lý, điều hành kinh tế (10 đại biểu):

Phân tích rõ hơn tác động của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đến cộng đồng DN nói chung, trong đó có các DN FDI lớn có ảnh hưởng đến phát triển KTXH của TP, cùng với tình trạng DN giải thể, dừng hoạt động có tác động lớn đến đời sống của người lao động. Đề nghị làm rõ thêm những khó khăn, thách thức đối với việc phục hồi kinh tế sau khi dịch Covid- 19 được kiểm soát.

Cập nhật kịp thời các giải pháp, biện pháp điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ đạo mới của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh trong tình hình mới (Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 9/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Gói hỗ trợ 21.000 tỷ đồng của Chính phủ để miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19...).

Tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ quản lý để nhanh chóng xây dựng Kế hoạch khởi động, phục hồi và phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Đề xuất các giải pháp, biện pháp đặc thù, đột phá của TP phù hợp với tình hình thực tế và khả năng, thẩm quyền của TP nhằm xây dựng nền kinh tế tự chủ, nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế, nhất là đối với các DN nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể, chú trọng phân loại các giải pháp phù hợp với từng nhóm loại hình, lĩnh vực sản xuất kinh doanh (trong đó quan tâm đến kinh doanh trực tuyến đã phát huy hiệu quả trong thời gian giãn cách vừa qua).

2. Quản lý thu - chi ngân sách (3 đại biểu):

Rà soát, đánh giá, dự báo đến yếu tố rủi ro từ việc đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến bất ngờ ngoài dự kiến và một số tác động khác ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu cao ban đầu.

Rà soát các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản để tạo dư địa, tăng thu ngân sách, tăng nguồn cho chi đầu tư phát triển. Tăng cường huy động nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để đầu tư; tiếp tục cắt giảm mạnh chi thường xuyên, đặc biệt là chi phục vụ hành chính.

3. Triển khai kế hoạch và các dự án đầu tư công của TP (5 đại biểu):

Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp cụ thể, quyết liệt để việc giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao theo kế hoạch đề ra. Rà soát, đánh giá kỹ tùng dự án để đảm bảo việc đầu tư các công trình, dự án của kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp khả năng cân đối ngân sách; cùng với việc ưu tiên đầu tư các dự án hạ tầng xã hội (lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục) và hạ tầng giao thông, cần quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp trọng điểm, quan trọng để tạo tiền đề cho kêu gọi đầu tư, phát triển sản xuất; nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư công, phát huy các bài học kinh nghiệm đã có, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế với các giải pháp, bước đi chắc chắn, phù hợp.

4. Việc triển khai các dự án ngoài ngân sách (4 đại biểu):

Tiếp tục rà soát, tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất còn nhiều vướng mắc và chậm triển khai; xử lý dứt điểm những dự án không có khả năng tiếp tục triên khai, trong đó có những dự án kéo dài qua nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận và Nhân dân.

Cải cách và rút gọn thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực đất đai để góp phần giảm bớt chi phí và thời gian thực hiện thủ tục của các nhà đầu tư khi triển khai các dự án ngoài ngân sách, đặc biệt cần đánh giá khách quan, nhìn nhận thực tế và có giải pháp triển khai đối với các dự án được trao quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư sau các Hội nghị xúc tiến đầu tư của TP tổ chức trong giai đoạn 2016 - 2020 (nhiều dự án chưa thực hiện đầu tư).

5. Công tác xây dựng nông thôn mới và phái triển nông nghiệp (3 đại biểu):

Làm rõ hơn kết quả của công tác xây dựng nông thôn mới trong những tháng đầu năm 2021 để có những giải pháp cụ thể tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; trong đó cần có đặt ra kịch bản riêng để phát triển khu vực nông thôn do tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với khu vực này có những điểm khác biệt so với khu vực các quận nội thành.

Cần có đánh giá kỹ hơn về kết quả, đóng góp của sản xuất nông nghiệp vào ổn định và tăng trưởng kinh tế TP 8 tháng đầu năm. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể để phục hồi, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch.

Đề xuất các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu sản phẩm của các làng nghề; có chính sách ưu đãi về vốn vay cho người dân các làng nghề thông qua các tổ chức hội nghề nghiệp đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

6. Phân cấp quản lý kinh tế - xã hội (5 đại biểu):

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, UBND TP mới đây đã ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngàỵ 6/9/2021 về quy định phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, KTXH trên địa bàn TP Hà Nội. Đề nghị UBND TP tiếp tục rà soát tổng thể việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng, KTXH trên địa bàn TP gắn với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của TP giai đoạn 2022 - 2025.

B. Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội

1. Công tác phòng chống dịch Covid-19 (8 đại biểu):

Đề nghị báo cáo, đánh giá rõ hơn các vấn đề sau để xây dựng kế hoạch thực hiện và các giải pháp triển khai trong thời gian tới:
(1) Sự nỗ lực, tích cực của các quận, huyện, thị xã trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
(2) Vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, Nhân dân, DN, đội ngũ y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19;
(3) Công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn dịch bệnh đối với người bán - người mua trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, hệ thống cung cấp thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân;
(4) Công tác xử lý vi phạm trong công tác phòng chống, dịch (về thực hiện 5K, ra đường trong trường hợp không cần thiết, đưa thông tin giả, sai sự thật trên không gian mạng,...);
(5) Kế hoạch cụ thể tiêm vaccine của TP trong 3 tháng cuối năm 2021, đặc biệt là tiêm chủng cho trẻ em và các đối tượng còn lại.

2. Đề nghị đánh giá sâu kết quả, hiệu quả các chính sách của TP, đặc biệt các cơ chế chính sách liên quan đến hỗ trợ một số đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19. Tập trung hỗ trợ kịp thời, hỗ trợ bao phủ đầy đủ nhóm đối tượng khó khăn do đại dịch (5 đại biểu).

3. Đề nghị báo cáo bổ sung thông tin về kết quả việc triển khai dạy học online thời gian qua và giải pháp khắc phục hạn chế về chất lượng đường truyền, trang thiết bị học online có lúc, có nơi còn chưa đảm bảo (2 đại biểu).

C. Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực pháp chế

1.Tổng kết thi hành Luật Thủ đô và đề xuất chính sách sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô (3 đại biểu):

Trên cơ sở đánh giá tổng kết việc thi hành Luật Thủ đô, đề nghị UBND TP làm rõ lộ trình, nhiệm vụ trọng tâm của UBND TP trong việc tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô nhằm phát huy tối đa vị trí, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

2. Công tác cải cách hành chính (2 đại biểu):

Phân tích, làm rõ hơn nguyên nhân và bổ sung các giải pháp đột phá trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính của TP do một số chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính còn thấp (Năm 2020 Chỉ số SIPAS xếp hạng 33/63; Chỉ số PAPI xếp hạng 48/63...).
Quan tâm nghiên cứu về phương thức quản lý điều hành của chính quyền các cấp TP trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin hiện nay.

3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội (2 đại biểu):

Đề nghị làm rõ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích... thời gian trong và sau giãn cách xã hội trên địa bàn TP, đặc biệt là phương án đối phó với các loại hình tội phạm mới (làm giả giấy xét nghiệm, làm giả giấy thông hành; buôn bán, làm giả một số loại thuốc có chức năng hỗ trợ điều trị Covid-19; phát tán tin giả, tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch...) và phương án quản lý dân cư trong tình hình mới.

4. Xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo (1 đại biểu): Báo cáo nguyên nhân và hướng giải quyết khắc phục trong thời gian tới để tăng tỷ lệ giải quyết đối với đối với việc giải quyết các khiếu kiện hành chính trên địa bàn TP liên quan đến các quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai.

D. Nhóm vấn đề thuôc lĩnh vưc đô thị

1. Quản lý và thực hiện quy hoạch (5 đại biểu):

TP cần quan tâm công tác quản lý quy hoạch (đặc biệt là Quy hoạch TP thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050) và dành đủ kinh phí thực hiện cắm mốc giới quy hoạch.
Mặt khác, cần quan tâm đến quy hoạch chất thải rắn do đến nay nhiều điểm trung chuyển chất thải rắn đã quy hoạch không phù hợp, việc triển khai thực hiện quy hoạch đối với các nhà máy xử lý rác khu vực phía nam còn chậm, kết quả còn hạn chế.

Đánh giá kỹ và sớm có giải pháp khắc phục về việc thực hiện chủ trương xã hội hóa thu hút đầu tư xây dựng công viên chưa đạt kết quả do cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư chưa đủ mạnh, không thu hút được các nhà đầu tư, do vậy nhiều công viên trong quy hoạch đến nay chưa được đầu tư xây dựng, một số công viên đã giải phóng mặt bằng để hoang hóa, lãng phí, gây bức xúc trong Nhân dân.

2. Quản lý đất đai, môi trường, nước sạch (4 đại biểu):

Tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ, có giải pháp quyết liệt, cụ thể hơn trong việc giải quyết đất dịch vụ cho Nhân dân.

Quan tâm có giải pháp quyết liệt, đồng bộ giải quyết hiệu quả việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa, xử lý ô nhiễm các dòng sông, nâng cao chất lượng môi trường không khí, tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Có giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra về tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch tập trung của năm 2021.

3. Các vấn đề khác (2 đại biểu):

Quan tâm chỉ đạo nhằm quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả diện tích các điểm trông giữ phương tiện và quản lý, khai thác sử dụng diện tích tầng một tại các nhà chung cư tái định cư.

Bổ sung các giải pháp cụ thể trong thời gian tới để tăng cường quản lý, sử dụng nhà biệt thự, công trình kiên trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn TP, báo cáo rõ kế hoạch, lộ trình thực hiện chỉnh trang các biệt thự và việc cải tạo chỉnh trang hè, đường phố trên địa bàn các quận nội đô của TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần