Tổng kết 18 năm hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Cầu Giấy

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thực hiện Quyết định 100 – QĐ/TW của Ban Bí thư T.Ư khóa VII về việc tổ chức Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp quận, huyện; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Cầu Giấy đã được thành lập theo Quyết định số 3579/QĐ – UB ngày 16/9/1997 của UBND TP Hà Nội.

Sau gần 18 năm xây dựng và hoạt động, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Cầu Giấy đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ cán bộ quận.
Các cá nhân được khen thưởng vì đã có những thành tích xuất sắc trong 18 năm hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Cầu Giấy.
 Quận ủy Cầu Giấy khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 18 năm hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Cầu Giấy.
Theo đó, về công tác đào tạo, trong 18 năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức 4 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 259 cán bộ, công chức, viên chức của quận, phường và các cơ sở Đảng trực thuộc. 

Về công tác bồi dưỡng cán bộ, trong 18 năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã mở được 934 lớp với 168.151 học viên. Trong đó, khối Đảng là 389 lớp với 75.562 lượt học viên, khối chính quyền là 326 lớp với 50.379 học viên, khối đoàn thể là 219 lớp với 42.210 học viên.

Cùng với đó, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã mở 48 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 4.517 đoàn viên và quần chúng ưu tú, 33 lớp bồi dưỡng Đảng viên mới cho 2.649 đảng viên dự bị của các cơ sơ Đảng trực thuộc quận.

Ngoài những kết quả đạt được về chuyên môn, trong 18 năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận đã có những sự lớn mạnh không ngừng về công tác quản lý và củng cố cơ sở vật chất.

Cũng tại Hội nghị, quận Cầu Giấy cũng chỉ ra một số hạn chế của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận trong quá trình hoạt động như: Một số chương trình còn nặng về lý luận, phương thức đào tạo, bồi dưỡng còn theo phương pháp truyền thống chưa kịp thời tiếp cận với phương pháp mới. Công tác phối hợp để tổ chức mở các lớp theo kế hoạch đôi lúc còn chưa chủ động về thời gian do trùng với thời điểm tổ chức các hoạt động chung của quận, các phòng, ban chuyên môn và các phường...

Tại Hội nghị, Quận ủy quận Cầu Giấy đã khen thưởng cho 16 đơn vị và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 18 năm hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận.