DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ Chính trị: Trở thành ý thức hàng ngày mới hiệu quả

17-05-2016 10:21
Kinhtedothi - Ngày 16/5, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị Khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cùng 6.000 đại biểu tại 63 điểm cầu đã tham dự hội nghị. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã tham dự 2 điểm cầu trực tuyến tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Tạo được sự chuyển biến bước đầu

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Chấp hành T.Ư do Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trình bày tại hội nghị khẳng định: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua, nhất là việc học tập đã đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào của cuộc vận động những năm trước. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân được ghi nhận. Việc đưa nội dụng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực hơn gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền đoàn thể.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN
Tuy nhiên, Ban Chấp hành T.Ư cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém khi vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, có cả cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành còn nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng, mục đích yêu cầu của Chỉ thị 03 đối với công tác xây dựng Đảng. Do đó ở nhiều nơi, việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ Đảng viên, nhất là người đứng đầu. “Không ít nơi vẫn coi đây như một phong trào, một cuộc vận động, học nhiều nhưng kết quả làm theo đạo đức của Bác còn nhiều hạn chế” - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhận định.

Thay mặt cho Đảng bộ TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Hà Nội đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo. Nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu đã đẩy mạnh tự phê bình với phê bình; nêu cao trách nhiệm của cán bộ Đảng viên trong thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá và 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội. “5 năm qua, cùng với giám sát của MTTQ TP Hà Nội, các cấp chính quyền đã giám sát để phát hiện những đảng viên vi phạm, kiểm tra việc tiết kiệm, chống lãng phí đối với các dự án quan trọng của TP, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm kỷ luật để đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chia sẻ.

Mỗi địa phương có một cách làm khác nhau, song luôn gắn học tập theo Bác với công việc cụ thể ở địa phương và Nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Tất Thành Cang cho biết: Vấn đề nào, chính sách nào người dân cảm thấy chưa hài lòng thì bổ sung, sửa đổi cho hợp với dân, làm sao gắn phát triển kinh tế đi đôi với xã hội cho hài hòa cho hợp lòng dân. Sau khi có chủ tưởng chính sách đúng thì kiểm tra đeo bám cho đến nơi đến chốn, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đó là cách học tập Bác.

Kết hợp giữa “xây” với “chống”

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết: “Bộ chính trị vừa ban hành Chỉ thị 05 của Bộ chính trị Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí nêu rõ: Bộ Chính trị yêu cầu các tổ chức Đảng tiếp tục thực hiện làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong cả hệ thống chính trị và trong Nhân dân, trở thành công việc tự giác thường xuyên, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị… “Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống” - Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nói; đồng thời đề nghị, cần đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp. Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: "Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự là công bộc của Nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu trong hoạt động hàng ngày...”.
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Ngày 15/5/2016, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị nêu rõ: “Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết T.Ư 4 Khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐB toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ...
(Xem toàn văn chỉ thị tại đây)
TAG: