Tổng sản lượng thủy sản đạt 490.000 tấn

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo Tổng cục Thủy sản, sản lượng thủy sản tháng 11 đạt 490.000 tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Lũy kế tổng sản lượng thủy sản 11 tháng ước đạt 5,9 triệu tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ và đạt hơn 88% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác đạt 2,7 triệu tấn (sản lượng khai thác hải sản đạt trên 2,5 triệu tấn, sản lượng khai thác nội địa đạt trên 175.000 tấn), sản lượng nuôi trồng đạt trên 3,1 triệu tấn. Giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm đạt 6,2 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2014.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cũng theo Tổng cục Thủy sản, trong tháng 11, thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác và giá một số loại thủy sản ổn định ở mức cao. Cụ thể, tại vùng biển miền Trung, nghề khai thác xa bờ trong đó có nghề lưới vây hiệu quả cao. Sản lượng khai thác thủy sản tháng 11 ước đạt 216.000 tấn.

Lĩnh vực nuôi trồng, diện tích thả nuôi tôm tính đến tháng 11 ước đạt 682.000ha, trong đó diện tích thả nuôi tôm sú là 596.000ha, tôm thẻ chân trắng đạt 86.000ha. Sản lượng thu hoạch ước đạt trên 555.000 tấn, trong đó, tôm sú đạt trên 255.000 tấn, tôm thẻ chân trắng đạt 300.000 tấn, tăng 12,3% so với năm 2014.

Diện tích nuôi cá tra lũy kế từ đầu năm ước đạt 462.000ha, sản lượng thu hoạch đạt gần 1,1 triệu tấn. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 11 ước đạt 274.000 tấn, đưa sản lượng khai thác lũy kế 11 tháng ước đạt gần 3,2 triệu tấn.

Ông Vũ Văn Tám -
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cho biết, trong tháng 11, tình hình sản xuất trên biển ổn định, cá nổi nhỏ được mùa, được giá, nhưng tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn còn; Tình hình tôm thẻ chân trắng chưa vực dậy giá trị, giá tôm có tăng lên, trong khi giá cá tra chưa cải thiện.

Trong tháng 12, một số nhiệm vụ trọng tâm với các đơn vị, trong đó với nuôi trồng thủy sản, khẩn trương có khung lịch thời vụ tới các địa phương, có giải pháp về chính sách, kiểm tra tình hình dịch bệnh với các trại sản xuất tôm giống, tổ chức hội thảo về tôm lúa… Trong khai thác, trình ban hành Thông tư hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá và Quyết định về hướng dẫn, lựa chọn các địa phương về thiết kế mẫu tàu vỏ gỗ…