TP Hồ Chí Minh: Đề xuất 1.300 tỷ đồng bồi thường, tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm

Huy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/6, tại kỳ họp thứ Nhất HĐND TP khóa X, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP trình bày 7 tờ trình, trong đó đáng chú ý có 2 tờ trình liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm và xử lý nguồn vốn để hoàn trả cho ngân sách theo kết luận của Thanh tra Chính phủ

 Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. 
Tờ trình về chủ trương điều chỉnh bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND TP trình HĐND TP khoá X, xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh mốc thời điểm đối với một số trường hợp để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai.
Tờ trình cũng đề nghị HĐND TP xem xét điều chỉnh bổ sung tăng mức hỗ trợ đối với một số trường hợp để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống và điều chỉnh bổ sung một số nội dung bất cập trong quá trình thực hiện các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thực hiện hiện nay.
Theo tờ trình của UBND TP, tổng số tiền dự kiến bổ sung là 1.353 tỷ đồng. Về kinh phí để thực hiện, UBND TP đề xuất sử dụng nguồn kinh phí từ nguồn thu tiền đấu giá sử dụng đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm…
Tờ trình về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách TP Hồ Chí Minh năm 2021. UBND TP đề xuất bổ sung dự toán thu chi ngân sách TP năm 2021 để xử lý khoản tiền tạm ứng ngân sách và trả vay tín dụng liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện vào tháng 5/2021.
Theo tờ trình, dự kiến các nguồn thu ngân sách phát sinh đến cuối năm 2021 là 41.382 tỷ đồng. Các nguồn thu phát sinh gồm: Thu bổ sung từ quỹ căn hộ thuộc chương trình 12.500 căn hộ (tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi trong dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm - PV) là khoảng 14.180 tỷ đồng; Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất là khoảng 25.381 tỷ đồng; Nguồn chuyển đổi nhà tái định cư thành nhà ở thương mại khoảng 1.656 tỷ đồng; Nguồn thu bố trí nhà tái định cư của các hộ dân khoảng 164 tỷ đồng.
Trên cơ sở dự kiến nguồn thu bổ sung, UBND TP trình HĐND TP xem xét bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2021 với số tiền 41.382 tỷ đồng, do các khoản thu ngân sách Nhà nước nêu trên là các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%.
Nội dung đề xuất thứ hai của tờ trình là bổ sung dự toán thu, chi ngân sách TP Hồ Chí Minh năm 2021 với số tiền là 36.914 tỷ đồng để hoàn trả tạm ứng ngân sách TP Hồ Chí Minh và trả vay tín dụng theo thông báo số 26 ngày 1/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng liên quan đến xử lý sau thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Số tiền kể trên được phân bổ dự toán chi cho Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm để hoàn trả tạm ứng ngân sách TP và trả vay tín dụng theo thông báo số 26 của Văn phòng Chính phủ.
Cũng theo UBND TP, tờ trình về bổ sung dự toán thu, chi ngân sách TP Hồ Chí Minh năm 2021 căn cứ báo cáo ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính về phương án xử lý khoản tiền tạm ứng ngân sách và trả lãi tín dụng liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Thông báo 26 ngày 1/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng liên quan đến xử lý sau thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng thời, nhằm thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Theo chương trình làm việc, các tờ trình của UBND TP sẽ được HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét vào ngày mai 25/6/2021.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần