TP Hồ Chí Minh: Đối tượng nào được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng vì ảnh hưởng dịch Covid-19?

Tiểu Thúy
Chia sẻ

Kinhtedothi - Người lao động mất việc, ngừng việc không đủ điều kiện hưởng thất nghiệp sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người trong thời gian 3 tháng (tháng 4, 5 và 6).

Trên cơ sở thống nhất với Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP, Sở Lao động Thương binh và xã hội TP đã có báo cáo trình UBND TP về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TP.
 Giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ làm việc trên địa bàn TP bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ 1 triệu đồng/người trong thời gian 3 tháng (tháng 4, 5 và 6).
Cụ thể, Sở Lao động Thương binh và xã hội TP cho biết, đối tượng được hỗ trợ là người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định), bao gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ làm việc trên địa bàn TP.
Theo đó, Sở Lao động Thương binh và xã hội TP đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ để thực hiện liên thông danh sách các đối tượng được hỗ trợ, kiểm tra tránh trùng lắp.
Đồng thời, Sở Lao động Thương binh và xã hội TP nhấn mạnh việc hỗ trợ này phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi, lợi dụng chính sách; thủ tục nhanh, gọn nhưng phải chặt chẽ; chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể giám sát trong tổ chức thực hiện chính sách.
Theo đó, Sở Lao động Thương binh và xã hội TP chia đối tượng người lao động được hỗ trợ thành 2 nhóm là đối tượng 1 và đối tượng 2, với những điều kiện nhận hỗ trợ khác nhau.
Đối tượng 1: Là người lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Bộ luật Lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Bộ luật Lao động.
Điều kiện được nhận hỗ trợ:
Thời gian tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/2 đến hết ngày 31/5/2020.
Có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng, chi hàng tháng theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, tối đa không quá 3 tháng (từ tháng 4 - 6/2020).
Khi đảm bảo đầy đủ các điệu kiện trên, người lao động có đơn đề nghị được hỗ trợ trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương gửi đến người sử dụng lao động.
Người sử dụng lao động lập bảng tổng hợp danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; công khai bảng tổng hợp danh sách tại doanh nghiệp; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) xác nhận; đề nghị cơ quan BHXH xác nhận.
Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP chi hỗ trợ đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có trụ sở chính trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. UBND quận, huyện chi hỗ trợ đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có trụ sở chính ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện chuyển kinh phí cho UBND phường, xã để hỗ trợ theo danh sách giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ có cơ sở trên địa bàn phường, xã.
Đối tượng 2: Là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
Điều kiện được nhận hỗ trợ:
Chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1-2 đến hết ngày 30/6/2020, trừ trường hợp: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng, chi hàng tháng theo thực tế người lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19, tối đa không quá 3 tháng (từ tháng 4 - 6/2020).
Sau khi đảm bảo các điều kiện trên, người lao động có nhu cầu hỗ trợ nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP hoặc UBND quận, huyện (nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp mà người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động).
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP hoặc UBND quận, huyện thẩm định hồ sơ, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần