TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 từ 1,5 - 10 triệu đồng/người

TÂN TIẾN
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đây là chính sách mới nhất vừa được UBND TP Hồ Chí Minh thông qua đối với những người đang ở tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19. UBND TP Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo khẩn về triển khai hỗ trợ khẩn cấp một lần cho lực lượng này.
 Lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được UBND TP Hồ Chí Minh hỗ trợ cao nhất 10 triệu đồng/người.
Theo đó, mức hỗ trợ được chi trả một lần từ 1,5 triệu đồng - 10 triệu đồng/người. Cụ thể: Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp (10 triệu đồng/người); Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp (4,5 triệu đồng/người); Tổ Covid-19 cộng đồng (2 triệu đồng/người).
Đối với lực lượng tình nguyện viên được Sở Y tế huy động tham gia phòng chống dịch, gồm: Cán bộ giảng viên từ các Trường Y khoa trên địa bàn TP, y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu, tình nguyện viên tôn giáo, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0 và F1 theo yêu cầu cách ly tập trung (3 triệu đồng/người); Sinh viên y khoa (1,5 triệu đồng/người).
Đối với lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên, sinh viên y khoa được Bộ Y tế và các tỉnh chi viện cho TP Hồ Chí Minh: Nhân viên y tế, cán bộ giảng viên (3 triệu đồng/người); Sinh viên y khoa (1,5 triệu đồng/người).
 Lực lượng vũ trang cũng được hỗ trợ trong đợt này.
UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao Sở Y tế ban hành văn bản hướng dẫn về lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần. Các đơn vị thuộc ngành y tế, Bộ Tư lệnh TP, Công an TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện lập, phê duyệt danh sách lực lượng được hưởng chính sách gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch.
Việc hỗ trợ khẩn cấp cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn TP sẽ được trình HĐND TP Hồ Chí Minh tại kỳ họp gần nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần