TP Hồ Chí Minh kiến nghị thu phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hồ Chí Minh vừa kiến nghị các Bộ liên quan để thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (theo mức tối đa tại Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ).

Đồng thời, UBND TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Chính phủ bổ sung thêm nội dung: “Mức thu phí biến đổi bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 30m3/ngày đêm”.
TP Hồ Chí Minh kiến nghị thu phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp - Ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
UBND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị Chính phủ sửa đổi Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT (ngày 15/5/2013) theo hướng bổ sung mức thu phí biến đổi bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trong trường hợp cơ sở sản xuất, chế biến có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí dưới 30m3/ngày đêm. Điều chỉnh mức thu phí theo Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ.

Về xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị bổ sung nội dung quy định về xử lý vi phạm khi tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về khai, thu, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp (theo Thông tư số 186/2013/TT-BTC ngày 5/12/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí).

Bổ sung nội dung chế tài đối với hành vi không kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp vào Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. Bổ sung những quy định về giải quyết việc nợ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất đã di dời, giải thể, ngừng hoạt động.