Tin mới

“Rocket Work” - Phần mềm cộng tác Quản lý dự án thế hệ thứ 3

“Rocket Work” - Phần mềm cộng tác Quản lý dự án thế hệ thứ 3

Kinhtedothi - Công cụ cộng tác dạng dự án đầu tiên xuất xứ Hàn Quốc, khắc phục hạn chế của công cụ cộng tác thế hệ thứ 1, 2 dạng thảo luận (Communication software) và giá trị căn bản của công cụ cộng tác hướng tới tính năng suất và sự thành công của công việc kinh doanh.