Trào dâng niềm tự hào với các ca khúc về Đảng trong “Vững bước dưới cờ Đảng”

Đức Toàn - Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 28/01, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị liên quan đã tổ chức Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng, Mừng Xuân với tên gọi “Vững bước dưới cờ Đảng”

"Vững bước dưới cờ Đảng” diễn ra trong không khí chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, tưng bừng chào đón mùa Xuân và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.
 
Chương trình có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt 5 năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chúng ta luôn coi công tác xây dựng Đảng là then chốt, toàn diện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đồng thời, công tác xây dựng Đảng phải bám rất sát các nguyên tắc của Đảng; trong đó có nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong Đảng và thắt chặt mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, thực hiện khát vọng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội, cũng chỉ ra rất rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Tiết mục “Niềm tin dâng Đảng” qua phần thể hiện của NSƯT Đăng Dương
Các ca khúc được dàn dựng công phu trong chương trình nghệ thuật “Vững bước dười cờ Đảng” đã thể hiện một tinh thần lạc quan phơi phới, niềm phấn khởi đi theo Đảng và niềm tin vào thắng lợi của Đảng.

 Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

 
 Tiết mục “Thênh thang đường mới” qua phần thể hiện của tốp ca nam nữ 
Những thắng lợi vĩ đại trong 91 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.