Trên 1.600 đồ án được số hóa trên cổng thông tin

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng đã phối hợp với địa phương trong công tác số hóa và cập nhật các đồ án quy hoạch với tổng số 1.668 đồ án lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, từ đầu năm đến nay, công tác quy hoạch, kiến trúc, quản lý phát triển đô thị là một trong những nhiệm vụ trong tâm được bộ đặc biệt quan tâm.

Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 1 đồ án quy hoạch, 3 nhiệm vụ quy hoạch chung; tiếp tục triển khai thẩm định 9 đồ án quy hoạch xây dựng, 13 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; có ý kiến đối với 45 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh; xây dựng hợp phần quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và phối hợp hướng dẫn các địa phương về nội dung quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tỉnh...

Đã có 1.668 đồ án quy hoạch được số hóa và cập nhật lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam (Ảnh minh họa).
Đã có 1.668 đồ án quy hoạch được số hóa và cập nhật lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam (Ảnh minh họa).

Đối với công tác quy hoạch xây dựng nông thôn, đôn đốc công tác xây dựng nông thôn mới tại 3 tỉnh: Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau về công tác triển khai thực hiện Đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện theo Quyết định số 676/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Đôn đốc các địa phương đồng bằng sông Cửu Long triển khai thực hiện Quyết định số 287/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh hạn hán, thâm nhập mặn...

Căn cứ vào Quyết định số 808/2020/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng Khung quản lý, quản trị dữ liệu số, tập trung xây dựng mã hồ sơ điện tử cho hệ thống tài liệu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;

Đồng thời triển khai xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP) phục vụ công tác quản lý, kết nối, chia sẻ  thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác có liên quan.

Qua đó, Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng đã hoàn thành tích hợp 2 dịch vụ công về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và Dịch vụ công cung cấp thông tin quy hoạch lên Cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn các địa phương sử dụng tại địa chỉ: https://capphep.xaydung.gov.vn; https://dvcquyhoach.xaydung.gov.vn.

Đến thời điểm hiện tại, đã thực hiện số hóa và cập nhật 1.668 đồ án lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần