Triển khai Chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Tâm Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 412/2017/UBTVQH14 ngày 24/7/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ chuẩn bị các báo cáo của Chính phủ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7655/VPCP-QHĐP ngày 20/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018.

Báo cáo công tác của Chính phủ; Báo cáo tổng hợp của Chính phủ về thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp sẽ do Văn phòng Chính phủ chuẩn bị.

Giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016", Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, rà soát, chuẩn bị thông tin, tài liệu, báo cáo khi có yêu cầu tiến hành giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết số 412/2017/UBTVQH14.