Triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác trong trường ĐH, CĐ

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 13/5, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn Khối triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

Đảng ủy Khối yêu cầu các cán bộ chủ chốt thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin vào Đảng; không ngừng nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cũng trong ngày 13/5, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức trao giải các tác phẩm xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Theo đó, 4 trong gần 40 tác phẩm đã được lựa chọn khen thưởng trong dịp này.