DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Triển khai công tác bình đẳng giới, vì tiến bộ của phụ nữ

23-02-2016 16:53
Kinhtedothi - Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới...
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND, triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2016.
Phụ nữ được tạo điều kiện tham gia vào các lĩnh vực của đời sống.
Phụ nữ được tạo điều kiện tham gia vào các lĩnh vực của đời sống.
Cụ thể, cùng với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới… UBND TP chỉ đạo, tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ theo quy định hiện hành, phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị, đảm bảo bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ thành phố tới cơ sở. Tổ chức tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, cán bộ tư pháp, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp thành phố, cấp huyện; cán bộ lao động, xã hội cấp xã.

Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung của phụ nữ” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2019. Tổ chức tọa đàm “Đánh giá thực trạng và giải pháp tăng cường cán bộ nữ tham gia ứng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ nữ để đề xuất giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với một số sở, ngành, quận, huyện, thị xã nhằm giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến bình đẳng giới và phụ nữ và phát hiện, đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong các lĩnh vực. Đôn đốc các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp quận, huyện, thị xã…
TAG: