Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong phòng, chống tham nhũng (PCTN), đó là vấn đề được nhấn mạnh trong Kế hoạch số 01 về thực hiện công tác PCTN năm 2020 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành.

 Ảnh minh họa
Trong kế hoạch, TP xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được xác định và triển khai. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, DN và toàn xã hội trong công tác PCTN. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực...
Đặc biệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị như thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn. Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; đặc biệt đối với các lĩnh vực: Đất đai, tài nguyên, môi trường, công tác đấu thầu, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức... Thực hiện quy định về việc cung cấp thông tin và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCTN.
Kế hoạch cũng đề cập đến việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đơn vị. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; thực hiện công tác PCTN trong DN, tổ chức khu vực ngoài nhà nước… TP cũng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực…
Năm 2019, công tác PCTN trên địa bàn TP được đánh giá có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực.Thống kê về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, vi phạm cho thấy, Công an TP đã thụ lý điều tra 44 vụ - 113 bị can (trong đó kỳ trước chuyển sang 22 vụ - 72 bị can, khởi tố mới trong kỳ gồm 21 vụ - 40 bị can, phục hồi điều tra 1 vụ - 1 bị can); đã có kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 18 vụ - 56 bị can; đang điều tra 21 vụ - 53 bị can...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần