Triển khai hoạt động phối hợp xây dựng khu vực phòng thủ

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 12/3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2013, triển khai nội dung phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ năm 2014.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

 
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc là một chủ trương chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việc xây dựng khu vực phòng thủ là trách nhiệm của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ có rất nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực và nhiều lực lượng tham gia. Cùng với việc phát huy vai trò của mỗi lực lượng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và các địa phương trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Năm 2013 là năm đầu tổ chức quán triệt thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Chính trị với các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương. Việc thực hiện Quy chế phối hợp đã thu được nhiều kết quả quan trọng, và kinh nghiệm quý từ thực tiễn chỉ đạo xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị tại hội nghị này, các đại biểu tiếp tục thông tin, trao đổi thảo luận với tinh thần thẳng thắn, đánh giá làm rõ những cách làm hay, những việc làm được, chưa được; những nội dung còn bất cập, vướng mắc trong thực hiện quy chế. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất nội dung, hình thức, phương pháp và biện pháp phối hợp trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo tại hội nghị và các tham luận tại hội nghị nêu rõ năm 2013, các hoạt động phối hợp đã được triển khai khá đồng bộ, toàn diện từ các cơ quan, tổ chức ở Trung ương tới các địa phương với nhiều hình thức phong phú. Một số kết quả quan trọng là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương trong chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng khu vực phòng thủ. Chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương ở các tỉnh, thành phố ngày càng hiệu quả, thiết thực, qua đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, đây là năm đầu triển khai thực hiện Quy chế, việc phối hợp trao đổi thông tin, công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra có nội dung chưa được quan tâm đúng mức, còn có những hạn chế nhất định.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác quân sự, quốc phòng, Hội nghị xác định trong năm 2014, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan Trung ương tiếp tục phối hợp tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành và hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định về công tác quốc phòng, an ninh; phối hợp triển khai Hiến pháp 2013, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, an ninh.

Các cơ quan tiếp tục phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan Trung ương tiếp tục thực hiện các Nghị quyết liên tịch và chương trình phối hợp hoạt động đã ký; phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, các cuộc thi tìm hiểu do Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các đoàn thể ở Trung ương phát động.