Triển khai khu xử lý rác núi Thoong

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu huyện Chương Mỹ tập trung chỉ đạo công tác GPMB của dự án, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xã Tân Tiến và khu vực xung quanh khu xử lý rác thải núi Thoong hiểu rõ qui định của pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, chia sẻ khó khăn với Nhà nước.

Đặc biệt không để xảy ra việc tổ chức ngăn chặn việc thi công, trong trường hợp có hiện tượng tiếp tục cản trở, cần có biện pháp cưỡng chế theo đúng qui định của pháp luật.