Hà Nội:

Triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội yêu cầu người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức phải coi công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập là một trong các nhiệm vụ quan trọng để phòng ngừa tham nhũng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 7/3/2022, thực hiện chuyên đề số 11 “Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2010 của Chính phủ”.

Kế hoạch nhằm thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2025”.

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để công tác này là một trong những công cụ hiệu quả trong phòng ngừa tham nhũng.

UBND TP yêu cầu người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức phải coi công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập là một trong các nhiệm vụ quan trọng để phòng ngừa tham nhũng.

Các đơn vị cần triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập hằng năm đúng quy định; triển khai đúng, đủ đối tượng, bảo đảm thời gian triển khai, thực hiện công khai, tiếp nhận, bàn giao bản kê khai và có báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập đúng quy định.

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập phải bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng, được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; không xâm phạm quyền tài sản của người có nghĩa vụ kê khai.

Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát tài sản, thu nhập và xử lý hành vi kê khai, giải trình không trung thực phải căn cứ vào bản kê khai; việc giải trình và kết luận xác minh được thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Thanh tra Chính phủ và cơ quan bộ, ngành trung ương.

Về việc kiểm tra thực hiện chuyên đề, thành phố đặt mục tiêu từ năm 2021 đến 2023 kiểm tra tối thiểu 5 đơn vị; từ 2023-2025 kiểm tra tối thiểu 5 đơn vị.

Ngoài ra, hằng năm kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lồng ghép vào các cuộc thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần