Triển khai Nghị quyết về giám sát các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đề xuất nội dung, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2012.

Trước đó, ngày 27/2/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Tại Điều 2 Nghị quyết 470/2012/NQ-UBTVQH13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tạm thời không thành lập mới khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu để tiến hành tổng kết, rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu...; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật; xây dựng cơ chế, chính sách và áp dụng các biện pháp thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, hình thức hợp tác công tư (PPP) và các hình thức hợp tác khác...

Mới đây, ngày 2/3, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế. Trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV/2012. Trước mắt, trong quá trình thực hiện rà soát điều chỉnh Quy hoạch, yêu cầu tạm dừng việc bổ sung quy hoạch, thành lập mới các khu kinh tế, khu công nghiệp trên cả nước.

Kinh tế đô thị cuối tuần