Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh

Mai Vân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 3909/BXD-PTĐT đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư đẩy mạnh thực hiện phát triển đô thị thông minh bền vững theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4712/2022/VPCP-CN.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, TP tập trung vào một số nội dung trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về phát triển đô thị thông minh bền vững, quán triệt các quan điểm chỉ đạo về phát triển đô thị thông minh tại Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 950/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lấy người dân làm trung tâm đồng thời gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh phải gắn với công tác quy hoạch.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương triển khai phát triển đô thị thông minh, bền vững theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh minh họa).
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương triển khai phát triển đô thị thông minh, bền vững theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh minh họa).

Thống nhất nhận thức việc phát triển đô thị thông minh là để giải quyết những vấn đề lớn của đô thị, coi đô thị thông minh như một phương thức phát triển và vận hành đô thị hiện đại, hiệu quả, không phải một tập hợp rời rạc các ứng dụng công nghệ thông tin, những vấn đề trong đô thị có quan hệ chặt chẽ với nhau nên không thể giải quyết riêng rẽ.

Coi hạ tầng thông tin đô thị, hạ tầng số, đặc biệt là hạ tầng dữ liệu như một hạ tầng thiết yếu của đô thị, nền tảng để thông minh hóa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội khác.

Các địa phương cần tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, hướng dẫn cho đối tượng người sử dụng là cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ, nâng cao nhận thức về lợi ích của việc triển khai đô thị thông minh và vai trò của tất cả cấp ngành trong triển khai đô thị thông minh.

Về nội dung triển khai, cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm theo Đề án 950, chủ động xác định vấn đề của địa phương mình để xây dựng giải pháp triển khai phù hợp với điều kiện đặc thù riêng; xác định thứ tự ưu tiên thực hiện, hướng đến phục vụ người dân và cần được đề xuất, thiết kế dựa trên nhu cầu của người dân;

Xây dựng công cụ cho phép đo lường mức độ quan tâm, mức độ hài lòng, mức độ sử dụng dịch vụ của người sử dụng để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đồng thời, xây dựng kho dữ liệu dùng chung và nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp tỉnh phục vụ cho cả chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Thu hút, bồi dưỡng chuyên gia phân tích dữ liệu để khai thác dữ liệu được chia sẻ hiệu quả.

Việc tổ chức triển khai, lãnh đạo UBND các tỉnh, TP quan tâm chỉ đạo để xác định tầm nhìn, chiến lược dài hạn cho phát triển đô thị thông minh, chỉ đạo tổ chức triển khai và giám sát, đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai đô thị thông minh tại địa phương, sự tham gia của các bên liên quan. Người dân phải được tham gia ngay từ đầu trong quá trình quy hoạch, thiết kế, xây dựng Đề án đô thị thông minh bền vững.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện cần tiến hành dần từng bước, tổ chức thí điểm điển hình, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển dài hạn của đô thị với nhu cầu bức thiết của người dân; đảm bảo hiệu quả đầu tư ngắn hạn, dài hạn, không phát triển tự phát, tràn lan, theo phong trào.