Triển khai thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 3/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược Tăng trưởng xanh cho các cấp công đoàn (CĐ).

Thực hiện Quyết định số 403/QĐ-TT ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020, Tổng LĐLĐVN đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn này. 

Theo đó,  các cấp CĐ cả nước, từ CĐCS trở lên sẽ cùng bắt tay hưởng ứng chiến lược, góp phần bảo vệ môi trường tốt hơn. Mục tiêu là vận động toàn thể CNVCLĐ cùng tham gia hành động. Tại buổi thảo luận, 2 đơn vị thí điểm CĐ Công thương Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Long An đã giới thiệu về cách triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, dự án về chiến lược tăng trưởng xanh của Tổng LĐLĐVN sẽ được sự hỗ trợ của Viện Friedrich Ebert.