DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Triển khai việc miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

28-08-2014 16:05
Kinhtedothi - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 6221/NHNN-PC gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu phối hợp triển khai việc miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, để giúp các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện thống nhất quy định về việc miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, thực hiện chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý về đăng ký giao dịch bảo đảm, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần quan tâm tuyên truyền, phổ biến quy định về miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP.

Cùng với đó, để các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có cơ sở thực hiện việc miễn lệ phí đăng ký, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi ký kết hợp đồng bảo đảm cần có điều khoản quy định rõ mục đích vay vốn theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 41/2010/NĐ-CP; có xác nhận về việc hộ gia đình, cá nhân thế chấp là để vay vốn phục vụ mục đích quy định tại Điều 4 Nghị định số 41/2010/NĐ-CP.

Trong thời gian các Bộ, ngành có liên quan đang nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 41/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP theo hướng quy định rõ hơn về đối tượng và cơ sở để thực hiện miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân vay vốn là đối tượng được miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm bổ sung vào hồ sơ đăng ký các loại giấy tờ, tài liệu để xác định mục đích sử dụng vốn vay và địa bàn hoạt động của hộ gia đình theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 5328/BTP-ĐKGDBĐ ngày 09/9/2011 về việc xác định đối tượng được miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.
TAG: