DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Triển khai xây dựng Luật Thừa phát lại

05-01-2016 09:56
Kinhtedothi - Theo Bộ Tư pháp, từ tháng 1/2016, chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước.
Do vậy, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết trình Thủ tướng Chính phủ ban hành với các nội dung: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung các văn bản hiện hành về Thừa phát lại; tổ chức đào tạo nghề Thừa phát lại; tổ chức quán triệt, triển khai, tập huấn Nghị quyết và các văn bản liên quan; tuyên truyền, phổ biến về chế định Thừa phát lại; tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm kịp thời xử lý chấn chỉnh, khắc phục những vi phạm trong tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Đồng thời, triển khai xây dựng Luật Thừa phát lại.
TAG: