Trợ giúp pháp lý người nghèo, dân tộc thiểu số

Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 26/8/2013, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký Quyết định số 5120/ QĐ- UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn giai đoạn 2012 – 2020.

Đây là văn bản thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Nhiệm vụ chính của công tác này là tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người nghèo. Trong đó, bao gồm: biên soạn in, phát hành miễn phí, tờ gấp pháp luật, cẩm nang pháp luật và các tài liệu pháp luật khác; đặt bảng thông tin, hộp tin, tờ  thông tin về trợ giúp pháp luật tại trụ sở UBND, nhà văn hóa đóng trên địa bàn các xã nghèo; Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý… Ngoài ra, cung cấp báo Pháp luật & Xã hội cho UBND và câu lạc bộ trợ giúp pháp lý cho người nghèo; Xây dựng các phóng sự, chuyên mục giải đáp pháp luật về trợ giúp và vướng mắc pháp luật thường gặp của người nghèo trên Đài PTTH Hà Nội… Thời gian thực hiện từ quý III/2013.

Trong đó, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội triển khai điều tra, thống kê, tổng hợp tình hình người nghèo trên địa bàn ; UBND các xã khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người nghèo… Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo được bảo đảm từ nguồn ngân sách của TP, và từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác…

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện có xã nghèo tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung, Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, thời gian và hiệu quả.

Kinh tế đô thị cuối tuần