Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu Thần Châu 8

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 31/10, người phát ngôn Chương trình đưa người lên vũ trụ của Trung Quốc, bà Vũ Bình tuyên bố tàu vũ trụ Thần Châu 8 sẽ chính thức được phóng vào không gian lúc 5 giờ 58 phút ngày 1/11/2011 tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc.

Hiện mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Tàu vũ trụ Thần Châu 8 sẽ lắp ghép với Thiên Cung 1, môđun phòng thí nghiệm được đưa vào không gian hồi tháng Chín vừa qua.

Đây là cuộc lắp ghép không gian đầu tiên của Trung Quốc.