Trung Quốc - nước đầu tư cho R&D cao thứ 2

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Báo cáo của WIPO cho biết số đơn đăng ký bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực bằng sáng chế và thương hiệu, đã tăng mạnh.

Theo báo cáo mới công bố của Cơ quan sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thuộc Liên hợp quốc, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tư nhiều thứ hai thế giới cho nghiên cứu và phát triển (R&D), chỉ sau Mỹ.

Cụ thể, đầu tư cho R&D của Trung Quốc đã tăng lên 12,8% tổng đầu tư của thế giới cho lĩnh vực này trong năm 2009 so với tỷ lệ 2,2% năm 1993.

Như vậy, chi phí cho R&D của Trung Quốc cao hơn cả Đức, Pháp, Anh, những quốc gia từng giữ vị trí hàng đầu trong đầu tư cho nghiên cứu và phát triển hai thập kỷ trước. Mặc dù Mỹ vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng R&D toàn cầu, song tỷ lệ của nước này đã giảm 3,4 điểm phần trăm xuống còn 33,4%.

Báo cáo của WIPO cũng cho biết số đơn đăng ký bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực bằng sáng chế và thương hiệu, đã tăng mạnh.

Trên thực tế, R&D được coi là một động lực vô cùng quan trọng của các các ngành dựa trên nền tảng công nghệ, cũng như đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế.

Tại các quốc gia có thu nhập trung bình, khu vực công hiện là nguồn tài trợ chủ yếu cho hoạt động R&D, trong khi tại các nước có thu nhập cao và Trung Quốc thì khu vực tư nhân lại giữ vai trò chủ đạo.