DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo: Hà Nội sẽ triển khai phần mềm kiểm soát công tác đánh giá cán bộ

Trần Long
06-07-2021 12:58
Kinhtedothi - Sáng 6/7, Ban Tổ chức Thành uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chủ trì hội nghị.
Tin liên quan
  • Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Hiệu quả những đột phá  trong đánh giá cán bộ Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Hiệu quả những đột phá trong đánh giá cán bộ
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp của TP đã thực hiện hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định; kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021 đảm bảo đúng thực chất; tham mưu thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo (Nghị quyết số 15, Nghị quyết số 09, Đề án 04, Nghị quyết 39...
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu kết luận hội nghị.
Cùng với phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn TP củng cố được 4/37 TCCSĐ. Tổng số TCCSĐ cần tiếp tục củng cố đến nay gồm 33 đơn vị. Ngoài ra, các quận, huyện, thị ủy và đảng bộ trực thuộc đã thành lập được 29/70 tổ chức đảng (đạt 41,43%) với 373/443 đảng viên (đạt 84,20%). Kết nạp 2 chủ DN vào đảng; thí điểm thành lập 1 đảng bộ Khu công nghiệp Quang Minh thuộc Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. 
Đối với việc thực hiện tổng kết Đề án số 21 của Thành ủy về sắp xếp, bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, tổ dân phố đảm bảo chất lượng, hoàn thành việc tổng kết cấp xã, huyện trong tháng 2/2021. Sau sắp xếp, cơ bản mỗi xã, phường, thị trấn đã bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách để kiêm nhiệm 10 chức danh. Kết quả đã giảm 3.314 người (44,5%) so với số người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước khi thực hiện Đề án. Đối với cấp thôn, tổ dân phố đã thực hiện bố trí 2 người để đảm nhiệm 3 chức danh và giảm 11.269 người (44,21%) so với số người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố trước khi thực hiện Đề án…
Trong 6 tháng cuối năm, Ban Tổ chức Thành uỷ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tham mưu cấp ủy ban hành và triển khai các đề án, Kế hoạch thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” và Nghị quyết số 04 -NQ/TU của Thành ủy về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo”. Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sửa đổi, bổ sung, xây dựng ban hành một số văn bản về công tác cán bộ…
Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo lưu ý, Ban Tổ chức các cấp ủy tiếp tục tập trung tham mưu củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; tập trung tham mưu với cấp ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy, trọng tâm là công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Ban Tổ chức cấp ủy 12 quận và thị xã Sơn Tây theo sát tình hình thí điểm mô hình chính quyền đô thị, kịp thời nắm bắt báo cáo ngay các vấn đề khó khăn vướng mắc để tháo gỡ.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết, sẽ tham mưu kiểm tra, đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 về “Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố” để tìm ra mô hình tốt để nhân rộng. Đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung gắn với triển khai hệ thống phần mềm quản lý để kiểm soát toàn bộ công tác đánh giá cán bộ TP bảo đảm nền nếp, chất lượng.