Trưởng Ban tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng: Lĩnh vực Mỹ thuật cần nhiều thiết kế sáng tạo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam

Minh An
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 17/12, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX và ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng.
Phát biểu tại Đại Hội, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới… Hội Mỹ thuật Việt Nam và giới nghệ sỹ tạo hình đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo và thành tựu”.
Mỹ thuật Việt Nam đã từng bước khẳng định được vị trí, uy tín của mình trong khu vực và thế giới. Cùng với đó, nhiều tác phẩm, công trình mỹ thuật có chất lượng ra đời; đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc phát triển cả về số lượng và chất lượng, là lực lượng nòng cốt để xây dựng đời sống thẩm mỹ lành mạnh, tích cực, nhân văn.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Võ Văn Thưởng phát biểu tại Đại hội.
Bên cạnh những nỗ lực và thành tựu quan trọng đã đạt được, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng chỉ ra rằng: “Hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Đó là còn ít tác phẩm mỹ thuật về những vấn đề lớn của đất nước, về lịch sử hào hùng, về cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng của dân tộc; về công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Vẫn còn có những tác phẩm chưa thoát khỏi lối mòn, đơn giản, thậm chí dễ dãi, mang tính minh họa”.
Lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng chưa có được vai trò và phát triển xứng đáng, còn ít các thiết kế sáng tạo mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, có công năng hữu ích phù hợp với đời sống, có tính thẩm mỹ cao để trở thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.
Trước thực tế trên, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng đề nghị Hội cần phát huy vai trò tư vấn phản biện xã hội của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quản lý các cấp trong lĩnh vực mỹ thuật.

Tích cực tham gia cùng các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đề xuất, nghiên cứu, từng bước cải thiện điều kiện hành nghề, tạo hành lang pháp lý không chỉ để khắc phục và đẩy lùi tình trạng vi phạm bản quyền, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng của các họa sĩ theo thông lệ quốc tế mà quan trọng hơn còn tạo điều kiện để người nghệ sĩ tự do sáng tạo góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Cũng nhân dịp này, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ IX đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, Ban chấp hành gồm 11 thành viên. Trong đó, họa sĩ Lương Xuân Đoàn được bầu Chủ tịch Hội, 2 Phó Chủ tịch là Nhà phê bình Mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh và họa sĩ Vi Kiến Thành.