Trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu?

Trung Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi Thông tin từ Bộ Công an cho hay, có 4 trường hợp công dân sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu, trong đó bao gồm: Đăng ký thường trú; Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú; Tách hộ; Xóa đăng ký thường trú.

 

Trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu? - Ảnh 1
Bộ Công an không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu hàng loạt, mà chỉ thực hiện thu hồi khi công dân đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu đã cấp.

Theo Bộ Công an, việc thu hồi sổ hộ khẩu trong các trường hợp bao gồm: Đăng ký thường trú; Điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú; Tách hộ; Xóa đăng ký thường trú đã được thực hiện từ ngày 1/7/2021, khi Luật Cư trú có hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, Bộ Công an không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu hàng loạt, mà chỉ thực hiện thu hồi khi công dân đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu đã cấp. Từ đó, cảnh sát quản lý hành chính sẽ cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thu hồi sổ.

Như vậy, việc hộ gia đình hay thành viên trong hộ thực hiện một trong 4 thủ tục hành chính nêu trên, đều làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, dẫn đến thông tin trong sổ hộ khẩu khác thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Do đó, các trường hợp này đều phải thu hồi sổ hộ khẩu.

Ngoài ra, thực hiện Khoản 4, Điều 37 Luật Cư trú năm 2020 ngày 23/6/2021, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1050 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2021, trong thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam đã bỏ yêu cầu nộp bản sao Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú.

Đọc tiếp