DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá tra chế biến

09-05-2014 08:37
Kinhtedothi - Từ ngày 20/6/2014, chỉ những thương nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về “Nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra” mới được xuất khẩu các sản phẩm cá tra.
Cụ thể, đối với thương nhân có cơ sở chế biến cá tra thì phải đáp ứng đủ các điều kiện: Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về chế biến thực phẩm thủy sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật. Cơ sở chế biến cá tra phải nằm trong quy hoạch nuôi, chế biến cá tra đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc chấp thuận. Áp dụng các biện pháp phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm cá tra chế biến.
 
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận cơ sở chế biến thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bảo đảm chất lượng đã công bố đối với sản phẩm cá tra xuất xưởng; tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm cá tra đã công bố; thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Đối với cơ sở chế biến cá tra xây dựng mới, phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, công nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trước khi hoạt động.

Đối với thương nhân không có cơ sở chế biến cá tra thì phải có hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua sản phẩm tại cơ sở chế biến đủ điều kiện theo quy định.

Đặc biệt đến 31/12/2015, các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải áp dụng và được chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc chứng chỉ quốc tế phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng phải đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra với Hiệp hội cá tra Việt Nam theo quy định. Chỉ những lô hàng của hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra đã được Hiệp hội cá tra Việt Nam xác nhận mới được thông quan.
TAG: