Từ 1/12: Chấm dứt hoạt động lò mổ Thịnh Liệt

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP. Hà Nội vừa có bản kế hoạch số 153/KH-UBND về việc chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Thịnh, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

KTĐT - UBND TP. Hà Nội vừa có bản kế hoạch số 153/KH-UBND về việc chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Thịnh, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (viết tắt là lò mổ Thịnh Liệt).

Theo bản kế hoạch, UBND TP. Hà Nội giao Sở Công thương lựa chọn địa điểm mới giết mổ gia súc thủ công tập trung để bố trí sắp xếp cho các chủ hộ giết mổ lợn (nếu có nhu cầu) từ lò mổ Thịnh Liệt về địa điểm mới để ổn định hoạt động giết mổ. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các hộ giết mổ gia súc tại lò mổ Thịnh Liệt phải di chuyển địa điểm.

Thành phố cũng yêu cầu Cty TNHH Minh Hiền có trách nhiệm bố trí đủ diện tích cho 26 hộ giết mổ gia súc ở lò mổ Thịnh Liệt được thuê mặt bằng ở khu B, cụm Công nghiệp Bích Hoà, xã Bích Hoà (Thanh Oai, Hà Nội) để giết mổ gia súc, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và an ninh trật tự.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm bố trí cán bộ thú y kiểm dịch tại địa điểm mổ mới, thực hiện kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và phối hợp với các lực lượng chức năng để thực hiện chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc của lò mổ Thịnh Liệt tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Như vậy, việc chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc tại lò mổ Thịnh Liệt nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn. Đồng thời, góp phần cung cấp cho thị trường những sản phẩm thịt sạch, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đảm bảo văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.